หน้าแรก
 
มะลิหอม พิมพ์
๑๑ กันยายน ๒๕๔๗

อันความดี
หอมบรรเจิด
กลิ่นมะลิ  
ก็ยังไม่
 
ที่ทำ
ตราตรึง
หอมจรุง

หอมล้ำ

กลิ่นล้ำเลิศ
ถึงไหนไหน
ฟุ้งไปไกล
กลิ่นความดีฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org