หน้าแรก
 
จันทร์งาม พิมพ์
๑๒ กันยายน ๒๕๔๗

เมื่อกายใจ
ธรรมะปลุก
  ดูสดชื่น  
งามซึ้งกว่า

สงบเย็น
งามเสงี่ยม

เอิบอิ่ม
ดวงจันทร์

อยู่เป็นสุข
เปี่ยมใบหน้า
เย็นนิ่มตา
ในวันเพ็ญฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org