หน้าแรก
 
นุ่นปลิวลม พิมพ์
๑๗ กันยายน ๒๕๔๗

เมื่อหูเบา
ไม่รู้จด
  หลงคำหวาน
จะเหมือนนุ่น  
ใจเบา
รู้จำ

ไม่เห็น
ปลิวลม

เชื่อเขาหมด
ทำว้าวุ่น

เป็นต้นทุน
อกตรมตรอมฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org