หน้าแรก
 
ไม้หลักปักเลน พิมพ์
๑๘ กันยายน ๒๕๔๗

เป็นผู้ใหญ่
ไม่รอบคอบ
ไม่ฟังหู

ก็ไม่พ้น

ไม่คิด
ใจหนัก
ไว้หู
เป็นหลัก

รับผิดชอบ
รักเหตุผล
ดูชอบกล

ที่ปักเลนฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org