หน้าแรก
 
หุ่นสุขี พิมพ์
๒๒ กันยายน ๒๕๔๗

ยามมีเรื่อง
ตรึกตรองดู
ทำตัวเหมือน
จะไม่มี  
วุ่นวาย
นิ่งไว้

หุ่นปั้น

เรื่องวุ่น

ระคายหู
ได้สุขี
มั่นคงดี
ให้ขุ่นใจฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org