หน้าแรก
 
ตอไม้ในคลองคด พิมพ์
๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

ตอไม้กลาง
พาเรือเอี้ยว
  อันคนคด
หลบยากกว่า
คลองคด
หลบได้
เล่ห์พร้อม
ตอไม้

หลายลดเลี้ยว
ไม่ยากหนา

ร้อยมายา
ในคดคลองฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org