หน้าแรก
 
ฤทธิไม้เรียว พิมพ์
๒๗ กันยายน ๒๕๔๗

เด็กทำผิด
แล้วคอยเฝ้า
แทนข่มขู่
เด็กย่อมดี  
ลองให้
แนะนำ

วนเวียน

ไม่ได้

อภัยเขา
ย้ำวิถี

ดุเฆี่ยนตี

ด้วยไม้เรียวฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org