หน้าแรก
 
เพชรเม็ดงาม พิมพ์
๒๙ กันยายน ๒๕๔๗

ปราชญ์แม้หลบ
คนก็หา
เฉกเพชรดี
คนก็ควาน
ตัวอยู่
จนพบ

ตกน้ำ

งมหา

ตามภูผา
สบสถาน

จมลำธาร
จนกว่าเจอฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org