หน้าแรก
 
ธรรมที่อสัตบุรุษยากจะทำตาม พิมพ์
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

เมื่อสัตบุรุษให้สิ่งที่ให้ยาก ทำกรรมที่ทำได้ยาก

อสัตบุรุษย่อมทำตามไม่ได้

เพราะธรรมของสัตบุรุษยากที่อสัตบุรุษจะประพฤติตาม


ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๖๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org