หน้าแรก
 
ผู้เป็นหนี้ พิมพ์
๗ ตุลาคม ๒๕๔๗

ผู้ใด กู้หนี้เขามากินมาใช้แล้วหลบหนีไป

ด้วยปฏิเสธว่าหนี้ของท่านไม่มี

พึงรู้ผู้นั้นว่าเป็นคนเลว


ขุ. สุ. ๒๕/๓๙๐

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org