หน้าแรก
 
มีสติ พิมพ์
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

บุคคลไม่เพลินเวทนาทั้งภายในและภายนอก

มีสติดำเนินอยู่อย่างนี้ วิญญาณย่อมดับ


ขุ. จู. ๓๐/๒๑๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org