หน้าแรก
 
ผู้มีกระแสอยู่เบื้องบน พิมพ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗

พึงเป็นผู้พอใจและประทับใจในพระนิพพานที่บอกไม่ได้
ผู้มีจิตไม่ติดกาม ท่านเรียกว่าผู้มีกระแสอยู่เบื้องบน


ขุ. ธ. ๒๕/๔๔

 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org