หน้าแรก
 
ปัญญาี้ พิมพ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

บุคคลรู้กายนี้ที่เปรียบด้วยหม้อ
กั้นจิตที่เปรียบด้วยเมืองนี้แล้ว

พึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญา

และพึงรักษาแนวที่ชนะไว้ ไม่พึงยับยั้งอยู่


ขุ. ธ. ๒๕/๑๙

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org