หน้าแรก
 
ผู้ถูกตัณหาครอบงำ พิมพ์
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

ผู้ถูกตัณหาครอบงำ ถูกศีลพรตผูกมัด
ประพฤติตบะอันเศร้าหมองตั้งร้อยปี

จิตของเขาก็หลุดพ้นด้วยดีไม่ได้

เขามีตนเลวจะถึงฝั่งไม่ได้


สํ. ส. ๒๕/๔๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org