หน้าแรก
 
มหาบุรุษ พิมพ์
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

ผู้(ดับกิเลสได้แล้วหมดความหวั่นไหว)นั้น
รู้ที่สุดทั้ง ๒ แล้ว ย่อมไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญา
เราเรียกผู้นั้นว่า เป็นมหาบุรุษ
ผู้นั้นละตัณหาเครื่องเย็บร้อยใจในโลกนี้ได้แล้ว

ขุ. จู. ๓๐/๓๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org