หน้าแรก
 
ผู้ควรแก่การต้อนรับ พิมพ์
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

บัณฑิตขัดขวางโจรผู้นำของไป

ส่วนสมณะนำไปย่อมเป็นที่รัก

บัณฑิตย่อมยินดีต้อนรับสมณะผู้มาบ่อยๆ


สํ. ส. ๑๕/๖๐

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org