หน้าแรก
 
ย่ำค่ำ พิมพ์
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

ย่ำค่ำ หมายถึง การย่ำกลองระฆังในวัดหลังจากพระภิกษุสามเณรทำวัตรเย็นเสร็จ

ย่ำค่ำ เป็นธรรมเนียมในวัดแต่โบราณเป็นการส่งสัญญาณให้ชาวบ้านได้รู้ว่าพระภิกษุสามเณรในวัดได้ทำกิจวัตรประจำวันตอนเย็น คือทำวัตร สวดมนต์ แผ่เมตตา และอุทิศส่วนบุญกุศลเสร็จแล้ว ชาวบ้านพอได้ยินเสียงกลองระฆังดังระรัวตอนเย็นก็ทราบตามสัญญา ต่างจะยกมือขึ้นอนุโมทนาส่วนบุญ ทำให้ได้รับบุญกุศลซึ่งเรียกอนุโมทนามัยบุญด้วย คล้ายกับการจบทานนั่นเอง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org