หน้าแรก
 
สังเวช พิมพ์
๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สังเวช หมายถึง ความรู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ได้รับทุกขเวทนาหรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น เช่นใช้ว่า

“ น่าสังเวชเหลือเกิน ไม่น่ามาประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้เลย”

สังเวช อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงความรู้สึกเตือนใจให้ระลึกถึง ให้คิดถึงคุณความดีของผู้ที่ตนเคารพนับถือ ทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานเกิดความไม่ประมาท อยากทำความดี อยากทำประโยชน์เหมือนเช่นผู้ที่ตนระลึกถึงนั้น

สังเวช ในความหมายหลังนี้ใช้อธิบายความหมายของคำว่า สังเวชนียสถาน


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org