หน้าแรก
 
สังสารวัฏ วัฏสงสาร พิมพ์
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สังสาร หรือ สงสาร ในคำวัดหมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด มิใช่หมายถึงความรู้สึกหวั่นไหวด้วยความกรุณาเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์

สังสารวัฏ แปลว่า การหมุนวนอยู่ในสงสาร คือการเวียนว่าตายเกิด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัฏสงสาร

สังสารวัฏ หมายถึงการเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตวโลกด้วยอำนาจกิเลสกรรม วิบาก หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม วิบากไม่ได้


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org