หน้าแรก
 
สัทธรรมปฏิรูป พิมพ์
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สัทธรรมปฏิรูป หมายถึงสัทธรรมเทียมสัทธรรมปลอม ไม่ใช่สัทธรรมแท้ คือคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปจากสัทธรรมจริงคำสอนนอกลู่นอกทาง แต่อ้างว่าเป็นสัทธรรมแท้

สัทธรรมปฏิรูป เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดและหลงผิด เมื่อปฏิบัติตามย่อมผิดทางทำให้เสียเวลา ไม่ได้รับผลจริง และเป็นชนวนให้เกิดวิวาทะถกเถียงกัน ทะเลาะกัน แล้วแตกแยกกันในที่สุด

สัทธรรมจริงย่อมพิสูจน์ได้ด้วยผลของการปฏิบัติ มิใช่ด้วยการตรึกนึกนึกคิดหรือการศึกษาตามตำรา เป็นต้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org