หน้าแรก
 
สัมปรายภพ พิมพ์
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สัมปรายภพ แปลว่า ภพเป็นที่ไปในเบื้องหน้า เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมปรายิกภพ

สัมปรายภพ หมายถึงภพหน้าชาติหน้าหรือโลกหน้าอันเป็นที่มนุษย์และสัตว์ไปเกิดใหม่ หลังจากตายไป มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า ปรโลก- โลกหน้า

สัมปรายภพ นิยมพูและเขียนพร้อมกับความหมายไปพร้อมกัน เช่น

“ ด้วยอำนาจบุญกุศลที่กระผมได้ทำในวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขในสัมปรายภพภายภาคหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเถิด”

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org