หน้าแรก
 
สายระเดียง พิมพ์
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

สายระเดียง คือ ราวผ้าหรือราวตากผ้าของพระภิกษุสามเณร

สายระเดียง สมัยก่อนใช้หวายและเชือกปอทำ ต่อมาแม้ใช้ลวดหรือเชือกไนล่อนขึงให้ตึงใช้เป็นราวผ้าก็เรียกว่าสายระเดียงเช่นกัน

สายระเดียง เป็นคำที่ใช้มาเก่า ปัจจุบันไม่นิยมเรียก โดยเรียกว่าราวผ้าเหมือนชาวบ้าน


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org