หน้าแรก
 
เสนาสนะ พิมพ์
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

เสนาสนะ แปลว่า ที่นอนและที่นั่ง มาจากคำว่า ( เสนะ – ที่นอน กับ อาสนะ – ที่นั่ง) เป็นคำเฉพาะที่ใช้เป็นคำวัดเท่านั้น

เสนาสนะ หมายถึงอาคาร สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่พำนักอาศัยหรือเป็นที่ทำกิจกรรมของพระสงฆ์ได้ และหมายถึงสิ่งที่ใช้เป็นที่นั่ง ที่พิงที่หนุนได้ เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ ที่นอนหมอน พรม ที่ปูนอน ผ้าปูนั่ง เป็นต้น

เสนาสนะ เป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างหนึ่งในจำนวน ๔ อย่างสำหรับพระสงฆ์

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org