หน้าแรก
 
เป็ดผยอง พิมพ์
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

แม้เอาเป็ด
เสียงจะเพราะ
ถึงจะส่ง
คนก็เบือน

ขึ้นแท่น
เพียงไร
เสียงจ้า
หน้าหยัน

ขันแทนไก่
ก็ไม่เหมือน
ฟ้าสะเทือน
เป็ดนั่นเองฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org