หน้าแรก
 
ต้นไม้ไร้พวก พิมพ์
๗ ตุลาคม ๒๕๔๗

มีความรู้
สติการ
 
เหมือนรถขาด
ย่อมไม่ถึง
     

มีพลัง
ขาดไป
ห้ามล้อ
เป้าหมาย
ดุจช้างสาร
ไม่แข็งขึง

ห้อตะบึง

ที่ปลายทางฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org