หน้าแรก
 
คลื่นนินทา พิมพ์
๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

คำนินทา
ก็เหมือนคลื่น
แรงแล้วอ่อน
ตามไม่ทัน

หลากล้น
ในทะเล
เช่นนี้

เดือดร้อน

จากคนอื่น
พัดเหหัน

ทุกวี่วัน

นอนกลุ้มใจฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org