หน้าแรก
 
ดาบปัญญา พิมพ์
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗

อันดาบดี
ถึงคราวชัก
อุปสรรค
ปัญญาฟัน

ลับไว้
ฟันฟาด
ปัญหา

ราบคาบ

เก็บในฝัก
ขาดสะบั้น

สารพัน

เหมือนดาบคม
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org