หน้าแรก
 
พัดให้ลม พิมพ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗

ทั้งมือเท้า
จึงจะได้
 
เหมือนพัดลม
อย่าได้เป็น
     

และสมอง
สินทรัพย์
เคลื่อนไหว
คนทื่อ
ต้องเคลื่อนไหว
มาดับเข็ญ

ได้ลมเย็น

มือเท้าตายฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org