หน้าแรก
 
บัวขึ้นหิ้ง พิมพ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

เมธีชน
ก็ควรเชิด
เปรียบดอกบัว
ที่เกิดมา

ถึงต้อยต่ำ
ยกย่องให้
บนโต๊ะหมู่

จากโคลนตม

เผ่ากำเนิด
ได้ยศฐาน์

หิ้งบูชา

พอสมกันฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org