หน้าแรก
 
ปล่องระบายพิษ พิมพ์
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

 

 ปากคนพาล

มีไว้ 

 เพื่อใช้ด่า

 ค่อนนินทา

 ว่าคน

 จนเสียหาย

 เหมือนปล่องควัน

 มีไว้

 ใช้ระบาย

 พ่นพิษร้าย

 กระจายฟุ้ง

 สู่ฝูงชนฯ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org