หน้าแรก
 
บ้านกาย พิมพ์
๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๗

บ้านหลังงาม
ไม่ช้าจัก
เปรียบร่างกาย
ไม่ช้าคง

ใช้งาน
พังกระจุย
เสื่อมทรุด
เหมือนบ้าน
มานนานนัก
เป็นผุยผง
หยุดไม่ลง
แหลกลาญไปฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org