หน้าแรก
 
ผึ้งผู้ดี พิมพ์
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗

ผึ้งตอมเคล้า
มิรุกราน
ไปบ้านเขา
มิมีใคร

ดอกไม้หอม
กลีบกลิ่นสี
เอาอย่างผึ้ง
คิดรังเกียจ

ดอมรสหวาน
ซ้ำที่ไหน
เขาพึงใจ
เดียดฉันท์เลยฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org