หน้าแรก
 
ห่างวอกห่างวา พิมพ์
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

ลิงล่ามโซ่
คว้าไม่ถึง
หากจะห่าง
ต้องห่างกว่า

ห่างมา
ก็ปลอดภัย
คนพาล
โยชน์หนึ่ง

แค่วาหนึ่ง
ได้หรรษา
เล่าขานมา
จึงปลอดภัยฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org