หน้าแรก
 
คนแมลงวัน พิมพ์
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

เรื่องคาวคาว
คนใฝ่ต่ำ
เปรียบได้กับ
ได้พบของ

ชั่วโฉด
กลับชอบ
แมลงวัน
เหม็นเหม็น

โหดระห่ำ
ตอบสนอง
บ่งครรลอง
เป็นชอบใจฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org