หน้าแรก
 
ละเว้นบาป พิมพ์
๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เมื่อความบากบั่นมีอยู่ บัณฑิตพึงเว้นบาปในโลกนี้เสีย

เหมือนคนมีจักษุเว้นทางอันไม่เรียบร้อยฉะนั้น

ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org