หน้าแรก
 
อานิสงส์แห่งศีล พิมพ์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

คนผู้ทุศีลย่อมได้รับความติเตียนและความเสียชื่อเสียง

ส่วนผู้มีศีลย่อมได้รับชื่อเสียงและความยกย่องสรรเสริญทุกเมื่อ

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org