หน้าแรก
 
เหตุแห่งความเสื่อม พิมพ์
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ผู้ใดไม่สันโดษด้วยภริยาของตน

ย่อมซุกซนในหญิงแพศยา และประทุษร้ายในภริยาของผู้อื่น

นั่นเป็นเหตุแห่งความเสื่อม

ขุ.สุ.๒๕/๓๔๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org