หน้าแรก
 
ผู้มักโกรธ พิมพ์
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ผู้ใดมักโกรธ ผูกโกรธไว้ ลบหลู่เขาด้วยความชั่ว

มีความเห็นวิบัติ มีมายา

พึงรู้ว่าคนนั้น เป็นคนเลว

ขุ.สุ. ๒๕/๓๔๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org