หน้าแรก
 
ควรกล่าวคำสัตย์ พิมพ์
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

บุคคลทำสิ่งใด ควรพูดสิ่งนั้น

ไม่ทำสิ่งใด ไม่ควรพูดสิ่งนั้น

บัณฑิตย่อมกำหนดรู้คนที่ไม่ทำ ได้แต่พูด

ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org