หน้าแรก
 
คบผู้น่าเลื่อมใส พิมพ์
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

บุคคลควรคบผู้เลื่อมใสเท่านั้น
ควรเว้นผู้ไม่เลื่อมใส

ควรเข้าไปนั่งใกล้ผู้เลื่อมใส

เหมือนผู้ต้องการน้ำเข้าไปหาห้วงน้ำฉะนั้น

ขุ. ชา. ปณญาส. ๒๘/๒๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org