หน้าแรก
 
วิสาขบูชาู พิมพ์
๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

วิสาขบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนวิสาขะหรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ใช้เรียกว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งว่า วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา กำหนดขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นหลัก คือพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เหมือนกัน ต่างกันแต่ปีเท่านั้น เป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ หาไม่ได้ในบุคคลอื่น ชาวพุทธทั่วโลกจึงถือว่าเป็นวันสำคัญและทำพิธีบูชาใหญ่ซึ่งเรียกว่าเวียนเทียนในวันนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์อัศจรรย์นั้น


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org