หน้าแรก
 
เวไนยสัตว์ พิมพ์
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

เวไนยสัตว์ แปลว่า สัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำสั่งสอน

เวไนยสัตว์ หมายถึงผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้ สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับความสำเร็จได้ เป็นคำเรียกคนที่มีกิเลสเบาบางซึ่งอาจบรรลุธรรมได้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆ เหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์หลายวันเข้าก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาบานได้

เวไนยสัตว์ บุคคลประเภทที่ ๓ ในบุคคล ๔ ประเภทที่เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า คือ อุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู เนยยะ และปทปรมะ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org