หน้าแรก
 
ศราทธพรต พิมพ์
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

ศราทธพรต ( อ่านว่า สาด- ทะ- พรต) คือ พิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

ศราทธพรต ของเดิมใช้เรียกพระราชพิธี เผาศพเจ้านาย มีเทศน์และมีบทสวดรับเทศน์โดยเฉพาะ เรียกการเทศน์ว่า เทศน์ศราทธพรต เรียกบทสวดว่า ศราทธพรตคาถา

ศราทธพรตคาถา ที่ใช้สวดนั้นพรรณนาถึงปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมหลายเรื่อง เช่นเรื่องอัปปมาทะ ( ความไม่ประมาท) เป็นต้น

ศราทธพรต ในปัจจุบันนิยมทำในงานพระราชเพลิงศพของพระเถระผู้ใหญ่หรือศพชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่มีผู้คนนันบถือมาก


 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org