หน้าแรก
 
ศีลจารินี พิมพ์
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

ศีลจารินี แปลว่า ผู้ประพฤติตนอยู่ในศีล

ศีลจารินี หมายถึงหญิงที่รักษาศีลปฏิบัติธรรม มั่นคงอยู่ในศีลในธรรม และหมายถึงสตรีที่ถือบวชนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลปฏิบัติธรรมชั่วคราว ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชีพราหมณ์

ศีลจารินี เป็นคำที่หมายถึงสตรี หากเป็นบุรุษควรใช้ว่า ศีลจารี แต่ไม่นิยมใช้ กลับนิยมใช้ว่า ศีลจารินี เป็นคำรวมซึ่งหมายถึงทั้งสตรีและบุรุษคำว่าชีพราหมณ์


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org