หน้าแรก
 
สังเค็ด พิมพ์
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

สังเค็ด คือ ทานวัตถุที่จัดถวายพระสงฆ์ในงานปลงศพ เรียกว่า เครื่องสังเค็ด ก็มี

สังเค็ด เป็นชื่อเรียกสิ่งของที่จัดทำเป็นพิเศษสำหรับถวายพระสงฆ์ในงานเผาศพโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะเป็นของที่หนักหรือครุภัณฑ์แข็งแรงทนทาน คล้ายเป็นของที่ระลึกในงานเผาศพนั้นๆ เช่น ตู้หนังสือ โต๊ะเขียนหนังสือ ตั่งเตียง โต๊ะหมู่ ธรรมาสน์เล็ก เป็นต้น

สังเค็ด นิยมจัดถวายในงานเผาศพหรืองานออกเมรุเจ้านายและพระเถระผู้ใหญ่ที่มีผู้เคารพนับถือมาก และจัดถวายเฉพาะแก่พระผู้ใหญ่ที่อาราธนามาเทศน์บ้าง พิจารณาผ้ามหาบังสุกุลบนเมรุบ้าง

สังเค็ด นัยว่าเดิมเขียนเป็น สังเฆ็ต หมายถึงของที่ถึงแก่สงฆ์หรือเป็นไปในสงฆ์

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org