หน้าแรก
 
อธิการ พิมพ์
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

อธิการ แปลว่า การทำให้ยิ่งใหญ่ การทำที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทำให้ยิ่งใหญ่

อธิการ หมายถึงการเอาใจใส่หรือติดตามการให้บริการ การควบคุมดูแล การบริหารการจัดการ การช่วยเหลือ การบูชา การสักการะ บุญบารมี

อธิการ ในคำวัดส่วนใหญ่ใช้หมายถึงบุญบารมี ความดี เช่น บุญญาธิการ และหมายถึง บุคคลผู้เป็นใหญ่ เช่น

เรียกพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสที่ไม่มีสมณศักดิ์ว่า พระอธิการ

เรียกเจ้าคณะตำบลที่ไม่มีสมณศักดิ์ว่า เจ้าอธิการ

ในทางโลกเรียกผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัยว่า อธิการบดี

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org