หน้าแรก
 
ผีหลอกคน พิมพ์
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เมื่อผีหลอก
คนหลอกมี
รู้ไม่ทัน
รีบผันผ่อน

มักรู้ทัน
หลายลีลา

จักเจ็บช้ำ

ปลีกให้พ้น
ว่านั่นผี
ท่าหลอกหลอน
เป็นตำบอน
คนหลอกคนฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org