หน้าแรก
 
นาทีมีค่า พิมพ์
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

อย่าสนใจ
  ดีไม่ดี
ใส่ใจแต่
  ทุกโมงยาม  

คำคน
ของเขา

งานเรา
ผ่านไป

บ่นเสียดสี
อย่าเร้าถาม

เฝ้าติดตาม
ต้องได้งานฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org