หน้าแรก
 
ไก่บอกเวลา พิมพ์
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เมื่อโอกาส
คนเช่นกัน
  จะพูดจา
เหมาะกาลก่อน  

ยามถึง
ดูไก่

ดูจังหวะ
ปราศรัย

ไก่จึงขัน
เอาไว้สอน
แต่ละตอน
ไม่เสียการฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org