หน้าแรก
 
กระจกพิเศษ พิมพ์
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ตัวถูกผิด
คนอื่นสู้  
  จงเห็นเป็น
เขาสะท้อน

อย่างไร
เตือนสติ

กระจกเงา
ให้เห็นตัว
มักไม่รู้
ดำริก่อน

อย่าเง้างอน
ชั่วหรือดีฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org